Welkom op mijn nieuwe weblog

Hierbij wil ik al mijn lezers, die hun ogen over deze regels laten vliegen, zoals men nu eenmaal digitale media leest, van harte welkom heten op mijn weblog. Het is niet de eerste keer dat ik heb ‘geblogd’, en de vorige ervaring heeft me een belangrijke les geleerd: er moeten plaatjes bij. De volzinnen kunnen nog zo vol en zindelijk zijn, zonder grafische tierlantijnen rijkt de aandacht niet verder dan de eerste punt. Het is daarom niet meer dan consequent, op deze plek vooral mijn kijkers welkom te heten, en te hopen dat ze meer geduld hebben met de onduitse Geistesblitzen, zoete invallen, humeurigheden, hyperpolitieke commentaren, avontuurlijke anecdotes, poëtische terechtstellingen, die zich, tegen de tijd dat de eerste ‘lezer’ zich daadwerkelijk op deze blog bevindt, ‘nu’ dus, inmiddels hierboven zullen bevinden.

Ik probeer de weblog met kritisch verstand in dusdanige categoriëen in te delen, dat de ‘lezer’ zich gemakkelijk, zonder het risico van een repetitive strain injury, naar stukjes van zijn gading kan klikken.

Iedere bezoeker die een commentaar achterlaat, wordt beloond met een echte digitale apenstaart, en wie meent, dat zo’n apenstaart niets meer waard is omdat hij het met één enkele knopdruk zelf kan bewerkstellingen, die moet eens in de spiegel kijken en de verwende gulzige waas om zijn computerogen met joodtinctuur te lijf gaan.

Published by

Kamiel Choi

Dutch philosopher and poet, sometimes sharing thoughts on the internet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s